Hyalase Skövde – Borttagning av filler


Hyalase eller hyaluronidase som det också heter är en antidot till hyaluronsyra dvs filler. 

Hyalasebehandling används för att bryta ned fel injicerad filler som bildat klumpar eller kulor under huden.

Man kan injicera små punkter där man önskar minskad effekt utan att vara rädd att allt man injicerat in försvinner.

Preparatet injiceras i området i små doser sen tar ca 24-48 timmar att bryta ned fillern men Hyalasen fortsätter att verka i området i upp till två veckor.   

Ny fillersbehandling utförs som tidigast tre veckor efter behandling med hyalase.Säkerhet – Hyalase licenspreparat


Hyalase är ett licenspreparat. Vi på eesome Clinic har nära samarbete med läkare som jobbar aktivt med estetiska behandlingar. Vid behov finns hennes expertis som en backup för oss.

 

Ur säkerhetsaspekt är det extra viktigt att du går till en behandlare som har tillgång till Hyalase. Vi har självklart tillgång till detta preparat.


Hyalase används också som akutläkemedel då filler kan hamna felaktigt i ett kärl och vävnadsdöd i området kan ske.


Det är ovanligt men man ska vara medveten om denna risk. Har man tillgång till Hyalase kan man häva detta på plats då detta måste göras så tidigt som möjligt om man misstänker att ett kärl blivit tilltäppt.Hur går en behandling med Hyalase till?En behandling föregås alltid av en medicinsk konsultation. Då går man igenom vad man har för önskemål och förväntningar med en behandling. Liksom alla behandlingar föregås även denna av en genomgång av din medicinska bakgrund.


Inför varje hyalasebehandling måste ett allergitest genomföras innan behandlingen kan utföras.

Uppstår ingen reaktion kan behandlingen påbörjas och Hyalase injiceras med tunn nål.


Behandlingen startar med noggrann rengöring av behandlingsområdet. Hyalase injiceras med en tunn nål.

Behandlingsresultatet kan många gånger ses redan direkt efter behandling. Hyalas behandlingen dokumenteras alltid med före och efter bilder för din och behandlarens säkerhet.


Eftersom Hyalase bryter ner hyaluronsyra kan en behandling medföra att din kroppsegna hyaluronsyra i området också bryts ner. Men denna återbildas av kroppen med tiden.


Du kommer erbjudas ett återbesök i samband med din behandling. Det kan bli så att man behöver upprepas Hyalase behandlingen flera gånger beroende på hur mycket fillers som ska tas bort, typ av fillers, var det ligger etc.