Välkommen på kostnadsfri konsultation!

En konsultation innebär att vi tillsammans går igenom dina önskemål och våra förslag till behandlingsalternativ.

Du får muntlig och skriftlig information om behandlingarna, förlopp och vad du kan förvänta dig för resultat.

Boka din tid

Vad gäller vid estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar?


Från och med 1 Juli 2021 gäller den nya lagen (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar.

Syftet med denna lag är att stärka skyddet för den enskildes liv och hälsa vid estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar.

Följande gäller:

Endast läkare, tandläkare och sjuksköterskor får utföra injektionsbehandlingar som t.ex Filler, Botox eller Profhilo.


Du som NY KUND på eesome clinic måste boka en konsultation senast 48 timmar före din behandling hos oss.


Du som TIDIGARE KUND men inte gjort behandling på eesome clinic på över 6 månader måste även du boka en konsultation senast 48 timmar före din behandling. Det finns möjlighet att genomföra konsultationen via telefon/ FaceTime.


Om du är TIDIGARE KUND och vill utföra en NY behandling som du inte gjort tidigare behöver du också boka en tid för konsultation 48 timmar innan behandling. Det finns möjlighet att genomföra konsultationen via telefon/FaceTime.

En konsultation innebär att vi tillsammans går igenom dina önskemål och våra förslag till behandlingsalternativ. Du får muntlig och skriftlig information om behandlingarna, förlopp och vad du kan förvänta dig för resultat. Vi går igenom vad du själv kan göra för eftervård för att minska riskerna för infektion/skada. Vi informerar om eventuella risker som finns för var enskild behandling. Du kan alltid kontakta oss vid minsta fråga eller om någon komplikation skulle uppstå. Dessutom är vi skyldiga att tala om vad behandlingen kostar.

Vi använder oss endast av testade godkända, välbeprövade produkter.

För att du ska känna dig trygg hos oss har vi tecknat patientskadeförsäkring via Folksam.

För att få göra en estetisk injektionsbehandling hos oss måste du ha fyllt 18 år.

Den nya lagen kräver att kliniken måste vara anmält till IVO vilket eesome clinic är.

Om konsultationen känns bra och du har fått svar på alla frågor som du velat ställa så har du 48 timmars betänketid innan du bokar in dig på en behandling hos oss.

Registrera din journal

För att värna om våra patienters trygghet och integritet för vi på eesome clinic journal, och samlar in patientinformation i enlighet med patientdatalagen. För trygg och säker journalföring använder vi ett journalsystem från MERIDIQ. Detta försäkrar att vi behandlar dina personuppgifter i linje med GDPR och att dina uppgifter behandlas och lagras på ett korrekt sätt. 

Registrera dig

Följ oss på Instagram