eesome clinic

Sklerosering (Ådernätsbehandling)

Sklerosering är en effektiv behandling för att ta bort ytliga kärl, så kallade årdernät. På eesome clinic använder vi oss av Aethoxysklerol som är ett läkemedel som injiceras direkt i kärlet. Det skapas en inflammation i blodkärlet som gör att kärlväggarna klistras ihop och så småningom dör. Det är helt ofarligt. Detta fungerar bäst för mindre till måttligt stora kärl. Vi behandlar enbart ben.

Om Sklerosering

Ådernät är tunna ytliga kärl. Ådernät ger inga symtom men kan vara kosmetiskt störande. 

Orsakerna till ådernät kan tex vara graviditet, ärftlighet, hormonella förändringar, övervikt.

Ådernät förekommer ofta i samband med åderbråck. Om man har en bakomliggande åderbråckssjukdom bör man behandla grundorsaken.

Ådernät behandlas med Aethoxysklerol. Det är ett läkemedel som injiceras direkt i kärlet. Det skapas en inflammation i blodkärlet som gör att kärlväggarna klistras ihop och så småningom dör. Det är helt ofarligt. Detta fungerar bäst för mindre till måttligt stora kärl.

Åderbråck orsakas av försämrad återföring av venöst blod från benen tillbaka till hjärtat. De ytliga kärlen vidgas och blir synligare för ögat. De kan variera i storlek och omfattningen. Ju fler och större åderbråck desto sämre återföring av blod och besvärligare för patienten rent estetiskt. I vissa fall kan det även orsaka smärta och obehag. Större åderbråck kräver som regel en operation.

Områden vi kan behandla

Vi behandlar endast ben hos oss på eesome clinic.

Inför behandling

Du behöver göra en konsultation inför din behandling. 

Där går vi igenom ditt hälsotillstånd, sjukdomshistoria, och om skleroseringsbehandling är rätt behandlingsform för Dig. Vi kan endast behandla ådernät och små kärl upp till 3-4 mm. 

Under behandling

Du får inledningsvis ha benen sänkta så att kärlen fylls. I de kärl som ska injiceras sticks en fin tunn nål försiktigt in- sticket känns minimalt eller inte alls. Vi sätter omedelbart tryck mot behandlade kärl och lindar med en elastisk binda. 

Medlet vi använder heter; Aethoxysklerol, 

När man sprutar in läkemedlet skapas en irritation på kärlens insida. Kärlväggarna pressas samman och ”klistras ihop” för att efter en tid helt försvinna.

”Hopklistringsprocessen” efter en sklerosering tar: 1-3 veckor.

Efter behandling

För ett gott behandlingsresultat använder du elastisk binda (du får en direkt efter behandlingen) eller en kompressionsstrumpa som du köper på apoteket (ex. Innan du ska på behandling). Efter avslutad behandling skall man bära stödstrumpor i upp till 2 veckor, då stödstrumpans kompression får de behandlade åderväggarna att pressas samman och läka snabbare.

Rodnad, svullnad samt blåmärken kan uppstå. För att undvika pigmentsförändringar ska området skyddas från sol.

De injicerade blodkärlen kan bli blåaktiga och det injicerade området kan bli fulare och mera framträdande de första veckorna efter behandlingen innan kärlspindlarna försvinner. 

Tänk därför på att du inte ser slutresultatet när du lindar av lindan första gången! 

Du kan röra dig som vanligt omedelbart efter en behandling men vi rekommenderar att linda benet med elastisk linda de 5 första dagarna. Därefter kompressionsstrumpa när du står och går längre sträckor. Undvik tung fysisk och eller intensiv träning i 2 veckor samt undvika  varma bad och bastubad.

Sklerosering (Ådernätsbehandling)
  • Din trygga klinik

  • Certifierade injektionssjuksköterskor

  • Skräddarsydda behandlingar

Såhär säger våra kunder:

Så proffsiga och gulliga! Man känner sig både sedd och säker, iom att de även jobbar som ambulanssjuksköterskor 🤩

Emmelie P

Mycket bra som vanligt 🤩

Åsa A

Professionellt och lugnt bemötande . Känner mig helt trygg här!!

Malin J

Otroligt proffsiga och duktiga tjejer som driver detta ställe!

Stina N

Frågor och svar om Sklerosering på eesome clinic

Hur länge håller en Sklerosering?

De kärl som försvinner och dör är permanenta, däremot kan det uppkomma nya kärl i samma område. Vi kan inte heller garantera att vi kan få bort alla kärl under en behandling, man kan behöva komma på ytterligare behandlingar. 

Hur lång tid tar en ådernätsbehandling?

30-60 min.

Hur många behandlingar behöver man?

Hur många behandlingar som krävs beror på områdets storlek, svårighetsgrad samt individuella förhållanden. 


Om en sklerosering innebär fler injektionstillfällen brukar dessa utföras med minst en månads mellanrum.

För vem passar Sklerosering?

För dig som har:

  • Utvidgade hudkärl. 
  • Spindelliknande utvidgning av centralt kärl.

Vad finns det för risker med Sklerosering?

Risken för komplikationer är mycket liten och behandlingen medför inga missprydande operationsärr.

Men det som kan uppkomma är:

Blåmärken kan uppstå kring injektionspunkterna, upp till 2-3 veckor i vissa enstaka fall 6 – 8v. 

Använd med fördel Hirudoidsalva som kan snabba på läkningen.

Vid enstaka tillfällen (mindre än 5 %) uppstår en brunpigmentering av huden i anslutning till injektionsstället. Pigmenteringen beror på att en mindre mängd blod hamnat utanför kärlet. Denna pigmentering försvinner vanligen inom ett år.

Som vid alla injektionsbehandlingar finns en liten risk för infektion. Om du upplever successivt ökande rodnad, vätskande sår eller feber ber vi dig kontakta oss för en bedömning.

Ytliga och djupa proppar

Symtom: Lokal smärta, rodnad. Ovanliga DVT, lungemboli 

Följ oss på Instagram